Rehabilitacija

Šta je rehabilitacija?

“Rehab” ili rehabilitacija je vrsta tretmana za ljude koji zloupotrebljavaju droge ili psihoaktivne supstance. Rehabilitacija se odnosi na širok spektar pristupa koji se koriste za lečenje emocionalnih i psiholoških problema. Smatra se važnom karikom u procesu oporavka.
Programi rehabilitacije se sprovode u ustanovama zatvorenog ili poluotvorenog tipa u kojima zavisnici u oporavku prolaze kroz različite faze programa. Kroz programe rehabilitacije se nastoji da se pomogne ljudima da se suoče sa svojim problemima, prepoznaju ih i rade na rešavanju problema iz kojih proizlazi njihova zavisnost. Isto tako se radi i na rešavanju problema od korena do krajnjih rezultata u ponašanju, bez obzira na vrstu zavisnosti.
Programi rehabilitacije uglavnom pružaju medikamentoznu terapiju i baziraju se na drug free konceptima. Njihovo trajanje je različito - od 3 meseca do 3 ili 4 godine. Mogu biti osnovani od strane državnih institucija, ali u praksi susrećemo mnogo više rehabilitacionih centara pokrenutih od strane organizacija civilnog društva ili verskih organizacija.

Šta se to događa u rehabilitacionom centru?

 • Otkriva se sopstvena individualnost
 • Javlja se svest o problematici koja je osobu dovela do zavisnosti i obaveza rešavanja tog problema
 • Jačaju se odnosi kroz rad u grupi
 • Ponovo se otkriva uloga u porodici
 • Dobijaju se odgovornosti kroz postepeno sticanje sposobnosti i samopoštovanja
 • Dolazi do spoznaje sile koja je veća od nas samih (duhovni principi)
 • Radno osposobljavanje i edukacija

Terapeutski principi unutar rehabilitacionih centara

 • Jasno i otvoreno komuniciranje, iskrenost, život priznanja
 • Dobri međuljudski odnosi
 • Stalno rešavanje kriznih situacija po načelima “ovde i sada”
 • Sastanci stručnog osoblja s ciljem sopstvenog sazrevanja
 • Neguje se ljubav među članovima pa se pojedinac ne oseća usamljenim i vremenom i sam može da pruži ljubav

Besplatna
info linija

Tražiš pomoć? Izlazak je tu da ti pomogne!
Ukoliko je tebi, ili nekome koga ti poznaješ potrebna pomoć za odlazak na lečenje ili nakon rehabilitacije, pozovi nas - pomoć je besplatna.

© Sva prava zadržana.
Udruženje Izlazak

Pratite nas