Resocijalizacija

Šta je resocijalizacija?

Resocijalizacija je opšti naziv za postupke i procese koji dovode do društveno poželjnih promena u stavovima, vrednostima i ponašanju osoba kod kojih socijalizacija nije bila uspešna, što je uobičajeno kod osoba koje su koristile droge. Ukratko, resocijalizacija podrazumeva pružanje pomoći u rešavanju problema sa kojima se zavisnik suočava nakon lečenja i rehabilitacije kako bi ponovo postao funkcionalan i koristan član društvene zajednice. Zadnji je i najbitniji stadijum u procesu oporavka od zloupotrebe droga.
Kao što je poznato zavisnici vrlo često posle završenog lečenja i rehabilitacije ne mogu da se uspešno uklope u društvenu sredinu zbog niza razloga, a jedan od njih je javno mišljenje o problemu zavisnosti od droga koje celu zavisničku populaciju marginalizuje, stigmatizuje i isključuje iz radne i školske sredine. Zbog toga je jako bitno pružiti podršku rehabilitovanom zavisniku i pripremiti ga da se na adekvatan način suoči sa svim mogućim izazovima koji ga očekuju.

Ko treba da pruža usluge resocijalizacije?

 • Zdravstveni servisi
 • Obrazovne institucije
 • Penalni i postpenalni programi
 • Socijalne infrastrukture
 • Privredni subjekti
 • Organizacije civilnog društva

Šta podrazumevamo pod resocijalizacijom?

 • Stručno osposobljavanje zavisnika za određena zanimanja
 • Pomoć pri pronalaženju zaposlenja
 • Pomoć pri pronalaženju novog društva u staroj sredini
 • Psihosocijalnu podršku
 • Dalju izgradnju međuljudskih odnosa kao preduslov za kvalitetnu integraciju
 • Brigu o zdravlju
 • Rad na osamostaljivanju

Besplatna
info linija

Tražiš pomoć? Izlazak je tu da ti pomogne!
Ukoliko je tebi, ili nekome koga ti poznaješ potrebna pomoć za odlazak na lečenje ili nakon rehabilitacije, pozovi nas - pomoć je besplatna.

© Sva prava zadržana.
Udruženje Izlazak

 • Naziv udruženja
  Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava Izlazak
 • Adresa
  Maksima Gorkog 92/2, 11000 Beograd, Republika Srbija
 • Kontakt telefon
  +381 61 255 27 37
 • E-mail
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Poreski identifikacioni broj (PIB)
  106431352
 • Matični broj
  28003676
 • Šifra delatnosti
  9499