Koncept oporavka

20 januar 2021

Šta je koncept oporavka?

Pojam OPORAVAK podrazumeva proces kroz koji je pojedincu omogućeno da se iz problematične zloupotrebe droga pomeri ka životu bez droge kao aktivan i pomažući član društva.

Samo putem ove promene koju donosi proces oporavka, a koji ima svoj kontinuitet i samoodrživost, pojedinci prestaju sa činjenjem kaznenih dela, prestaju sa nanošenjem štete sebi i svojoj zajednici i uspešno doprinose društvu.

Sam proces predstavlja niz mera koje započinju onog trenutka kad zavisnik zatraži pomoć nekog servisa koji ga tada usmerava prema daljim koracima u oporavku zavisno od individualnih aspiracija osobe.

Svi servisi koji u svome delovanju imaju karakter reči CHIME (Contentedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment) mogu se smatrati  merodavnima da učestvuju u procesu oporavka osobe sa problematičnom zloupotrebom droge.

Servisi i usluge poput lečenja i psihosocijalnog tretmana, rehabilitacionih centara, programa smanjenja štete, raznih usluga socijalne integracije u društvo i drugih, imaju svoje mesto u procesu oporavka što je jedna od jakih strana ovakog pristupa.

Proces oporavka

Faktori za pokretanje procesa oporavka

Faktori koji uključuju bolna iskustva:

 • Očaj;
 • Iscrpljenost;
 • Dosada koja je izazvana zavisničkim načinom života;
 • Smrt bliske osobe izazvana konzumiranjem droga;
 • Pritisak da se prestane sa uzimanjem droge;
 • Ponižavajuće iskustvo;
 • Zdravstveni problemi;
 • Problemi sa zakonom.

Faktori koji uključuju i iskustva bazirana na osećaju nade:

 • Kontakt sa oporavljenim zavisnicima kao uzorima;
 • Nova intimna ljubavna veza;
 • Brak;
 • Roditeljstvo;
 • Religiozna iskustva;
 • Neka nova prilika.

Ova sinergija bola i nade kreira procese u osobi koji dovode do ulaska u proces oporavka.

Ciljevi koncepta oporavka

 • Oporavak kao proces, sa svojim početkom i krajem, je eksplicitni cilj svih koji pružaju servise za osobe sa problematičnom zloupotrebom droga.
 • Oporavak se u svom delovanju  fokusira  na jake strane, a ne slabosti osobe.
 • U sistemu usmerenom ka oporavku fokus nije samo na započinjanju lečenja  i postizanju ciljeva orijentisanih na proces, nego na postizanje potpunog oporavka i skidanju s droga zauvek.
 • Oporavak predstavlja individualni put usmeren na osobu i značiće različite stvari različitim ljudima.
 • Pojedinac je u centru bilo kog pristupa i servisa u merama unutar smanjenja potražnje.
 • Oporavak je pomaganje svakoj osobi da dostigne svoj puni potencijal s krajnjim ciljem koji bi bio ono što je važno za tog pojedinca.
 • Procena i planovi procesa oporavka su individualni i trebaju adresirati celokupan život ljudi i njihove potrebe, a ne samo njihovu zavisnost.
 • Usluge na lokalnom nivou su prilagođene paketima podrške koji bi vodili ka daljim koracima u procesu oporavka.
 • U sistemu fokusiranom na oporavak potrebno je podstaći  sve aktere koji pružaju servise , a naročito na lokalnom nivou,  da ne pružaju servise u izolaciji, već da zajedno donose i isporučuju ‘završiti do kraja’ podršku.
 • Jake veze između lokalne zajednice, bolničih i rezidencijalnih tretmana i onih koji pružaju rehabilitacione usluge, koji jedan za drugim imaju bliske veze sa posttretmanskim servisima, kako bi se zavisniku pružile usluge koje bi ga konstantno vodile ka daljem procesu oporavka.
 • Krajnji cilj je da omogućimo pojedincima da postanu slobodni od zavisnosti  jer znamo da je to cilj većine ljudi koji ulaze u tretmane zavisnosti od droga.
 • Podrška ljudima da žive život bez droge treba biti u srcu svih mera koje sprovodimo unutar procesa oporavka.

Kapital u procesu oporavka

Jedan od najboljih pokazatelja održivog oporavka je lični “kapital oporavka“ pojedinca koji čine resursi potrebni za pokretanje i održavanje oporavka od zavisnosti od droga.

Ti resursi su:

 • Društveni kapital (resursi koje osoba poseduje iz svojih odnosa - npr. porodica, partneri, deca, prijatelji i kolege - što uključuje i dobijenu podršku i predanost i obaveze koje proizlaze iz tih odnosa);
 • Fizički kapital (novac i sigurno mesto za život);
 • Ljudski kapital (veštine, mentalno i fizičko zdravlje, posao);
 • Kulturni kapital (vrednosti, uverenja i stavovi koje ta osoba poseduje).

Benefiti koncepta oporavka

 • Sloboda od zavisnosti od droga;
 • Prevencija smrti vezanih za droge i krvno prenosive bolesti;
 • Smanjenje kriminala i ponavljanja kaznenih dela;
 • Ostvareno i zadržano zaposlenje;
 • Poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja i dobrobiti;
 • Poboljšani odnosi sa članovima porodice, partnerima i prijateljima;
 • Sposobnost da se bude uspešan i brižan roditelj.

Indikatori/parametri oporavka

Aktivno učešće u oporavku/rešavanje problema vezanih za droge

 • Postiže i čuva dugotrajnu kvalitetnu apstinenciju;
 • Praktikuje prevenciju recidiva/relapsa;
 • Pristupa vršnjačkoj podršci/samopomoći;
 • Učestvuje u individualoj terapiji.

Svakodnevni život

 • Ima dnevnu rutinu;
 • Ide na sastanke;
 • Ima hobije;
 • Smisleno provodi vreme;
 • Ne dosađuje se;
 • Učestvuje u edukacijama i treninzima;
 • Volontira;
 • Ima plaćeni posao;
 • Ima stabilne prihode;
 • Nema dugova;
 • U stanju je da upravlja novcem.

Fizičko zdravlje

 • Ima dobro fizičko zdravlje;
 • Fizički je aktivan;
 • Brine o svom izgledu;
 • Brine o sebi;
 • Jede zdravo;
 • Vodi brigu o zubima;
 • Apetit se vratio;
 • Ne oseća se umorno;
 • Vratio je telesnu težinu;
 • Energičan je;
 • Dobro spava.

Kriminalne aktivnosti

 • Nema dodira sa krivično pravosudnim sistemom.

Mentalno, emotivno i duhovno zdravlje

 • Ima dobro mentalno zdravlje;
 • Ponaša se u skladu sa moralnim normama;
 • Nema osećanja stida i krivice;
 • Pozitivan je;
 • Ne oseća se stigmatizovanim;
 • Samosvestan je;
 • Ima ne-zavisnički identitet;
 • Ima samopouzdanje;
 • Dobro se nosi sa teškoćama;
 • Oseća da ima kontrolu nad situacijom;
 • Ima veru u sebe;
 • Vrednuje sebe kao osobu;
 • U stanju je da veruje ljudima;
 • Ima emocionalnu ravnotežu;
 • Prihvata samoga sebe;
 • Nema anksioznost;
 • Nosi se sa traumama iz prošlosti;
 • Prihvata odgovornosti;
 • Sposoban je da upravlja osećanjima;
 • Ne oseća se depresivnim;
 • Nije usamljen;
 • Oseća se sigurnim;
 • Ima svoju svrhu života;
 • Ima realne planove i ciljeve;
 • Ima nadu;
 • Izražena je duhovnost.

Odnosi

 • Ima dobre odnose sa porodicom;
 • Ima dobre odnose sa vršnjacima u procesu oporavka;
 • Ima dobre odnose sa prijateljima koji ne koriste droge;
 • Ima podršku društva;
 • Nezavisan je;
 • Nema negativnih odnosa;
 • Ima iskrene odnose;
 • Podržava druge ljude;
 • Ima svoju ulogu u društvu/zajednici;
 • Učestvuje u društvu/zajednici;
 • Ne stvara probleme u društvu/zajednici;
 • Ne vređa druge.

Foto: Unsplash/Sasha Freemind

Besplatna
info linija

Tražiš pomoć? Izlazak je tu da ti pomogne!
Ukoliko je tebi, ili nekome koga ti poznaješ potrebna pomoć za odlazak na lečenje ili nakon rehabilitacije, pozovi nas - pomoć je besplatna.

© Sva prava zadržana.
Udruženje Izlazak

 • Naziv udruženja
  Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava Izlazak
 • Adresa
  Maksima Gorkog 92/2, 11000 Beograd, Republika Srbija
 • Kontakt telefon
  +381 61 255 27 37
 • E-mail
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Poreski identifikacioni broj (PIB)
  106431352
 • Matični broj
  28003676
 • Šifra delatnosti
  9499